Næste arrangement i Vævekredsen
 
Medlemsmøde
 
hos
 
GudhjemVæverne
lørdag den 28. januar kl. 13.30.
 
 
 
Generalforsamling 2016
 
Nåede du ikke til generalforsamlingen, så kan du læse referatet her.
 
 
OBS
 Nye regler for kontingent indbetaling
Der vil ikke længere blive sendt girokort ud. Kontingentet skal betales til vævekredsens konto i Nordea Bank reg. nr.0650- konto nr. 0749628111 inden 1. oktober - eller kontant ved generalforsamlingen.