Næste arrangement

Forårsudflugt
Besøg hos Bente Hammer og Lene Nielsen, Fredsminde
Fredag den 21. april 2017
Kurset er aflyst p.gr.a. manglende tilmelding.
 
Arrangementsoversigt 2017
 
 for Vævekredsen på Bornholm
 
 
OBS
 Nye regler for kontingent indbetaling
Der vil ikke længere blive sendt girokort ud. Kontingentet skal betales til vævekredsens konto i Nordea Bank reg. nr.0650- konto nr. 0749628111 inden 1. oktober - eller kontant ved generalforsamlingen.